©Eunjeong Kim

http://www.kim-eun-jeong.com/files/gimgs/th-8_김은정_구름 혹은 연기_2021_v2.jpg
Cloud of Smoke, Etching and aquatint on paper, 10x10㎝, 2021
http://www.kim-eun-jeong.com/files/gimgs/th-8_김은정_개와 흰 새_2021_v2.jpg
Dog and White Bird, Etching and aquatint on paper, 21x13㎝, 2021
http://www.kim-eun-jeong.com/files/gimgs/th-8_김은정_집, 달콤한 집_2021.jpg
Home Sweet Home, Etching and aquatint on paper, 21x29.7㎝, 2021
http://www.kim-eun-jeong.com/files/gimgs/th-8_김은정_열한시오십구분_2021.jpg
11:59, Etching and aquatint on paper, 21x29.7㎝, 2021
http://www.kim-eun-jeong.com/files/gimgs/th-8_김은정_연기 혹은 구름_2021.jpg
Smoke of Cloud, Etching and aquatint on paper, 10x10㎝, 2021